Όροι χρήσης ιστοσελίδας

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας www.e-epistrofi.gr που λειτουργεί και διαχειρίζεται η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Μαρία Γεωργ. Μαυραντζά Διάθεση Διαφημιστικού Χώρου ή Χρόνου στο Διαδίκτυο» που εδρεύει στην Καρδίτσα, επί της οδού Ταλιαδούρου αρ. 2 ΤΚ 43100 με Α.Φ.Μ. 100996293 Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ΓΕΜΗ 145996331000 ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας support@e-epistrofi.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2441304404 (εφεξής καλούμενη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).
Οι χρήστες του ιστοτόπου που χρησιμοποιούν την υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτού έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν «Επιστροφή» χρημάτων πραγματοποιώντας αγορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι “Όροι”) που θεωρούνται και είναι όλοι ουσιώδεις, συμφωνούν με την κείμενη νομοθεσία και θα εφαρμόζονται για την χρήση του ιστοτόπου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (αμφότερες εφεξής καλούμενες ενιαία ως “ Πολιτική Προστασίας Δεδομένων”) προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Γενικά
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους χρήσης και συναλλαγών από τον ιστότοπο, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.
Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε καταναλωτή θα εφαρμόζονται οι Όροι που ίσχυαν κατά τον χρόνο που περιηγήθηκε στον ιστότοπο ή έκανε την παραγγελία του μέσω αυτού.
Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του χρήστη για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή και ακριβή.
Οι συμβάσεις μέσω του ιστοτόπου καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και αποκλειστικά και μόνον με ενήλικα άτομα. Σε περίπτωση που ανήλικος κάνει αυτοβούλως χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη.


2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
    Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν «Επιστροφή» χρημάτων πραγματοποιώντας αγορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Για κάθε «Επιβεβαιωμένη» αγορά, τα καταστήματα πληρώνουν στην υπηρεσία μας μια συγκεκριμένη προμήθεια. Η υπηρεσία μας, εφόσον πληρωθεί, πληρώνει τον εκάστοτε εγγεγραμμένο χρήστη από τον οποίο προήλθε η αγορά σύμφωνα με τα στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού που αυτός έχει καταχωρήσει στον «Λογαριασμό» του και τα οποία ισχύουν την ημέρα της πληρωμής.


3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
    Κάθε άτομο επιτρέπεται να κατέχει μόνο έναν (1) μοναδικό «Λογαριασμό Χρήστη». Διπλοί (duplicate) «Λογαριασμοί» του ίδιου χρήστη θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και τα κέρδη θα κατάσχονται λόγω παραβίασης των «Όρων Χρήσης Υπηρεσίας». 
    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας κάθε εγγεγραμμένου χρήστη.


4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
    Προκειμένου να πληρωθεί η «Επιστροφή» στον εκάστοτε χρήστη θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις  : 
        Α. Η αγορά να έχει καταγραφεί από το συνεργαζόμενο κατάστημα και να έχει αντιστοιχηθεί προς το «Λογαριασμό» του χρήστη.
        Β. Η αγορά να «Επιβεβαιωθεί» από το συνεργαζόμενο κατάστημα. Σε περίπτωση που το συνεργαζόμενο κατάστημα «Ακυρώσει» την αγορά επειδή λ.χ. δεν πραγματοποιήθηκε.
 η πληρωμή για την αγορά (σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης ή αντικαταβολής), εάν η αγορά ακυρώθηκε ή επεστράφη πίσω στο κατάστημα, η «Επιστροφή» καταγράφεται στο «Λογαριασμό» ως «Ακυρωμένη» και δεν αποδίδεται πληρωμή για αυτή.
        Γ. Το e-epistrofi.gr να έχει πληρωθεί για τη συγκεκριμένη «Προμήθεια» από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η αγορά στον ενεργό «Λογαριασμό» του χρήστη να εμφανίζεται με Κατάσταση «Προς πληρωμή».
        Δ. Η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο χρήστης να μην είναι προϊόν απάτης οιασδήποτε μορφής. (π.χ. credit card fraud, cookie manipulation, cookie stuffing, cookie dropping, pixel manipulation κ.α.)


5. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
    To e-epistrofi.gr πραγματοποιεί τις πληρωμές στους ενεργούς χρήστες την 20η ημέρα του κάθε μήνα (ή την επομένη, εάν η 20η δεν είναι εργάσιμη). Το ακριβές ποσό της πληρωμής διαμορφώνεται αθροίζοντας όλες τις «Προς πληρωμή» αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη προηγούμενη ημέρα της πληρωμής. Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στο χρήστη, το άθροισμα αυτό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5.00) ευρώ.


6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REFER-A-FRIEND
    Με το πρόγραμμα «Refer-A-Friend» ο κάθε χρήστης (Referrer) έχει τη δυνατότητα να κερδίσει επιπλέον χρήματα από κάθε φίλο (Referral) που θα συστήσει στο e-epistrofi.gr μέσω του μοναδικού (unique) link που παρέχετε σε αυτόν μέσω του Λογαριασμού του.  
    Προϋποθέσεις : 
        Α. Να έχει καταγραφεί από το σύστημα η εγγραφή του «Referral»  στην υπηρεσία καθώς και η συσχέτιση μεταξύ του «Referral» και του «Referrer».
        Β. Τα 3€ του bonus πιστώνονται στο Λογαριασμό του «Referrer» μόλις ο «Referral» συγκεντρώσει ποσό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5.00) ευρώ σε αγορές με κατάσταση «Προς πληρωμή».
        Γ.  Το bonus αποδίδεται μία (1) φορά για κάθε μοναδικό «Referral».


7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή
Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Η ιστοσελίδα www.e-epistrofi.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Στην προσπάθειά μας να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα χρειαστεί να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου οι χρήστες του www.e-epistrofi.gr να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί μας, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται καλύτερα. Οι πληροφορίες που συλλέγει επιχείρησή μας μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές μαζί μας. Η επιχείρηση δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας.
Συλλογή πληροφοριών
To www.e-epistrofi.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας.
Ο ιστότοπος συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1)στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να πραγματοποιηθεί η «Επιστροφή» που αναλογεί κάθε φορά, (3)στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο του ιστοτόπου (newsletter), (4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Facebook, Instagram, Pinterest) . Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.
• Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί το χρηματικό ποσό της «Επιστροφής» που αναλογεί κάθε φορά.
• Πληροφορίες συσκευής
• Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies

Cookies
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία αυτής. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο.
Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του με σκοπό κατά την επίσκεψή του στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να τον "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνει Σύνδεση εκ νέου.
Η υπηρεσία ακόμα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για την καταγραφή τον αγορών του χρήστη και την εν συνεχεία συσχέτιση αυτών των αγορών με το «Λογαριασμό» του, ώστε να είναι δυνατή η απόδοση της «Επιστροφής» που του αναλογεί κάθε φορά.
Cookies τα οποία αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του χρήστη από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, διέπονται από την εκάστοτε Πολιτική Απορρήτου του κάθε καταστήματος και το e-epistrofi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά.

Επεξεργασία πληροφοριών
α. Βασική επεξεργασία
Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξυπηρέτηση του χρήστη προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση της «Επιστροφής» που αναλογεί κάθε φορά, η επικοινωνία με τον χρήστη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της «Επιστροφής». Ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας επιστροφής. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.
Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών δεν θα γίνεται από τον ιστότοπο www.e-epistrofi.gr εκτός από τις επεξεργασίες υπό στοιχείο β. κατωτέρω για τις οποίες η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.
β. Επεξεργασία που απαιτεί συγκατάθεση
Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από το www.e-epistrofi.gr ο εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του. Σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της ιστοσελίδας προς τον εγγεγραμμένο χρήστη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων του www.e-epistrofi.gr, η διάθεση νέων ή εναλλακτικών υπηρεσιών. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες.
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από τον αρμόδιο επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της επιχείρησης για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επιχείρηση απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η επιχείρηση δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός κι αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού (όπως λχ σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων
Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: : Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε την νομιμότητα της επεξεργασίας. Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
• Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν γίνεται επεξεργασία τους με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατευθούν τα έννομα συμφέροντά σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων.
• Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr) ή/και να ασκήσετε δικαστική προσφυγή.
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης στα συνεργαζόμενα καταστήματα διέπονται από την εκάστοτε Πολιτική Απορρήτου του κάθε καταστήματος και το e-epistrofi.gr δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτά.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέχρι την απόδοση της «Επιστροφής» που αναλογεί κάθε φορά.
Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η επιχείρηση έως ότου ο χρήστης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον χρήστη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.
Επίσης διατηρούνται προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτεί η φορολογική νομοθεσία.

Ασφάλεια συναλλαγών
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password